Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/542-8928
vagy írjon: utosshop@gmail.com
Rejtett számról nem fogadunk hívásokat.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szagán Erika e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) és az utosshop.unas.hu weboldal által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Szagán Erika
 • Székhely és levelezési cím: 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13.
 • Telefonszáma: +36 30 542 8928
 • Email cím: utosshop@gmail.com
 • Internet cím: https://utosshop.unas.hu
 • Nyilvántartási szám: 52294110
 • Adószám: 75666815-1-30

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az utosshop.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A https://utosshop.unas.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben előírt tájékoztatást a jelen ÁSZF "3. Megrendelés" pontja tartalmazza.

1.2. Az utosshop.unas.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az utosshop.unas.hu áruház szolgáltatásait bármilyen természetes és jogi személy jogosult igénybe venni, regisztrációval és regisztráció nélkül egyaránt, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, jelen ÁSZF elfogadását, a szállítási, majd fizetési mód kiválasztását követően, a "Megrendelés" ikonra kattintással jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található "Belépés" linkre kattintva, az "Új felhasználó regisztrálása" dobozban egy érvényes email cím megadását követően a személyes és cím adatok kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az ügyfél jelszavát Szolgáltató titkosítva tárolja, így elfelejtett jelszó esetén csak új jelszó kérhető az "Elfelejtett jelszó" linkre kattintva, a regisztrációhoz tartozó email cím megadásával. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a "Felhasználói fiók" ablak "Számlázási és kézbesítési címek" illetve "Személyes adatok" menüpontjai alatt van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címen (utosshop@gmail.com) van lehetőség.

2.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

3. Megrendelés

3.1. A Webshop szolgáltatás területi hatálya: A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az Ütősshop jelenleg kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el.

3.2. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, de a kosár tartalma, a szállítási mód kiválasztása után megjeleníti azt.
3.4. Házhozszállítással történő átvétel választása esetén Szolgáltató a megrendelt árut a visszaigazolás szerinti szállítási határidővel szállítmányozó/csomagküldő cég igénybevételével. A megrendelés esetén a kiszállítás díját az Ügyfél viseli oly módon, hogy annak pontos mértéke a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés lezárását követően a Szolgáltató kapcsolatba lép az Ügyféllel a rendelés részleteinek egyeztetése érdekében, melynek során a kiszállítás pontos díja az Ügyféllel megbeszéltek alapján változhat.

3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, illetve téves helyiérték megadás miatt nagyságrendekkel eltérő árra –, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A Weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek. 

3.7. A megrendelést Szolgáltató akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon keresztül elektronikus úton leadott megrendelésekre indokolt esetben telefonon vagy emailen megerősítését kérjen, valamint ennek sikertelensége esetén a megrendelést érvénytelennek minősítse.

3.9. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását az Ügyfél az Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címén illetve telefonon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

3.10. Ügyfél megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelés feladása fizetési kötelezettséggel jár.

3.11. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.12. Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését egyedi feltételhez kötni, amennyiben az Ügyfél
a) korábban utánvéttel vásárolt, de a terméket nem vette át,
b) korábban bankkártyás vásárlása/fizetése utóbb törlésre került a bank által, 
c) korábban vitatott reklamációja során megállapítást nyert, hogy kifogása alaptalan volt.
d) 50.000 Ft ár feletti termékre ad le rendelést, illetve ha az Ügyfél kérésére egyedi termék kerül legyártásra. (Módosítás dátuma: 2019.12.25.)
Szolgáltató jogosult ilyen esetekben a fizetési, szállítási vagy egyéb feltételeket egyedileg meghatározni (pl.: előreutalás, személyes átvétel).
Ha az egyedileg meghatározott feltételek közül egyik sem megvalósítható az Ügyfél részéről, akkor a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését visszautasítani.
(Módosítás dátuma: 2018.10.09.)

4. Szállítási és fizetési feltételek

Szolgáltató a rendelés során minden esetben előre jelzi a várható kiszállítás idejét. A rendelés leadását követően a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a rendelés állapotáról.
A szállítást a Magyar Posta Zrt. végzi, minden esetben a nyomon követési számot a Szolgáltató megossza az Ügyféllel. Ennek segítségével a csomag útját figyelemmel tudja kísérni. A csomag kiszállítása feladástól számított 1-2 munkanapot vesz igénybe.
Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál.
A szállítási költség 50.000 Ft megrendelési összeg felett ingyenes. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a következő linken tájékozódhat: https://utosshop.unas.hu/shop_contact.php

Egyes termékek vásárlásánál (50.000 Ft ár feletti termékek) speciális fizetési feltételek érvényesek. Ezeket a fizetési információkat Szolgáltató előre feltünteti a termékoldalon is. A rendelt termék legyártásához Szolgáltató részben vagy egészben előleget kér az Ügyféltől, az előleg mértéke minimum az eladási ár 50%-a. Mivel nagyértékű és többnyire egyedi megrendelésre készülő termékekről van szó, az előállítási költségek, az alapanyag beszerzési költségek fedezése miatt kér a Szolgáltató előleget. Egyes termékeknél nem választható az utánvétes fizetési mód! Az előleg fizetéstől Szolgáltató nem tud eltekinteni!
(Módosítás dátuma: 2019.12.25.)


A Weblapon Szolgáltató jelenleg az alábbi szállítási és fizetési módokat biztosítja:

 • 4.1. MPL futárszolgálat
  - Az MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.
  - Kényelmes és egyszerű csomagátvételi lehetőség.
  - Fizethet bankkártyával (kártyás vásárlási tranzakció), vagy készpénzzel. A mobil posták esetében a bankkártyával történő fizetés készpénzfelvételnek minősül.
  - A kézbesítést kérheti lakcímére, vagy akár munkahelyére.
  - Országos lefedettség.
  - Kétszeri kézbesítési kísérlet. Első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.
 • 4.2 PostaPont
  Ezzel szállítási móddal a Magyar Posta fiókjaiba vagy MOL töltőállomásokra kérheti a csomag kiszállítását.
  SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.
  A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.

 • 4.3. Személyes átvétel
  Az Ügyfél a terméket személyesen is átveheti – az Ügyfél előzetes jelzése alapján - a Szolgáltató székhelyén: 
  3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13.

 • 4.4. Kiszállítás előre utalással 
  A terméket Szolgáltató postai kézbesítés igénybe vételével kézbesíti az Ügyfél által megadott, jelen ÁSZF 1.1, ill. 3.1 pontjaiban megadott területi hatálya alá eső címre. A fizetés a megrendelést követően, banki átutalás formájában, előre történik. A Szolgáltató a vásárlást és a termék ellenértékének beérkezését követően a Szolgáltató kapcsolatba lép az ügyféllel és egyeztet a szállítás pontos időpontjáról.

 • 4.5. Utánvétes kiszállítás 
  A terméket Szolgáltató postai kézbesítés igénybe vételével kézbesíti az Ügyfél által megadott, jelen ÁSZF 1.1, ill. 3.1 pontjaiban megadott területi hatálya alá eső címre. A fizetés az áru átvételekor, a Posta által támogatott fizetési módokon történik. 50.000 Ft rendelési összeghatár felett nem választható ez a fizetési mód! Az utánvétes fizetés díja +500 FT. Egyes termékek vásárlásánál nem választható! (Módosítás dátuma: 2019.12.25.) 
 • 4.6 Biztonságos bankkártyás fizetés a BARION-nal
  A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.
  További információt az alábbi linken találhat:
  https://www.barion.com/hu/tajekoztato-biztonsagos-online-fizetesrol 

 

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az Ügyfél jogosult a megrendeléstől 14 munkanapon belül (beleértve a 14. munkanapot is) indokolás nélkül elállni. Az elállási jog gyakorlására az áru (személyes vagy kiszállítással megvalósult) átvételének napjától kezdődően van lehetőség. Az elállási nyilatkozatot az Ügyfél postai vagy e-mail címen közölheti Szolgáltatóval.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
5.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

5.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

5.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
Átvevőpont: Szagán Erika 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13.

5.6. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 

5.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. A termék Szolgáltató részére utánvétellel, illetve portósan feladva történő visszajuttatására nincs lehetőség.

5.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

5.9. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. 

5.10. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. A fentieken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

6. Jótállás
6.1. Kötelező jótállás 
6.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 
6.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítés, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: - elsősorban – választása szerint – kijavítást
vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet. - ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
6.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költ
ségek a Szolgáltatót terhelik.
6.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
6.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok megilletik. 
6.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból e
redő – így különösen termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
6.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. 

 

7. Szavatosság

7.1. Termékszavatosság 
7.1.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
7.1.2. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
7.1.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. 
7.1.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
7.1.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
7.1.6. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 
7.1.7. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. 
7.1.8. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 
7.1.9. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.1.10.. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Név: Szagán Erika

Székhely és levelezési cím: 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13.

Telefonszáma: +36 30 542 8928

Email cím: utosshop@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-17:00 között fogadja. 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

  9. Egyéb rendelkezések

9.1. Kézzel készített termék, minimális szín- és méretbeli különbségek lehetnek!
9.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

Abasár, 2018. március 8.

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Szagán Erika e.v. (Székhely: 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13. Adószám: 75666815-1-30) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozó adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 
A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatban biztosítja, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartja a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése

 • Név: Szagán Erika
 • Székhely és levelezési cím: 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13.
 • Telefonszáma: +36 30 542 8928
 • Email cím: utosshop@gmail.com
 • Internet cím: https://utosshop.unas.hu
 • Nyilvántartási szám: 52294110
 • Adószám: 75666815-1-30

  3. A kezelt személyes adatok köre

3.1.​ Rendelés. A rendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • név,
 • saját e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

  4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a https://utosshop.unas.hu internetes oldalon (a továbbiakban: ​ Webáruház) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a rendelés leadásával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 
4.2.​ Az adatkezelés célja a Webáruház elérhető termékek kiszállításának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele érdekében tárolja. 
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A rendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a rendelés leadásával kezdődik és a kérdéses adat törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. 
5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházon történő rendelés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat a Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. 
6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. webáruház üzemeltető, számlázási szolgáltató, kézbesítő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 
6.2.1 Adatfeldolgozók megnevezése: 

6.2.1.1. Unas Online Kft.

             Cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

             Tevékenység: webáruház üzemeltetés

6.2.1.2. KBOSS.hu Kft.

  Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

  Tevékenység: számlázási szolgáltatás

6.2.1.3. Magyar Posta Zrt.

               Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

               Tevékenység: kézbesítés

6.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 
7.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
7.3.​ Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: Szagán Erika 3261 Abasár, Radnóti Miklós út 13.
 • Telefon: +36 30 542 8928
 • E-mail: utosshop@gmail.com

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül. 
7.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Webáruházban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 
7.5. Az Ügyfél az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 
7.6. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 
8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 
8.3. A Szolgáltató az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
8.4. A rendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
8.5 Hírlevél
Lehetősége van a weboldalt (https://utosshop.unas.hu) meglátogató ügyfélnek hírlevélre feliratkozni. A hirlevél feliratkozásánál kért adatok
- email cím
- név
A feliratkozással hozzájárul az adatai kezeléséhez. A szolgáltató ezek után emailben reklám/marketing céllal tájékozató üzeneteket küldhet a felíratkozott ügyfélnek. Az feliratkozott ügyfél élhet az esetleges felíratkozáshoz köthető kedvezményekkel. A szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a feliratkozott ügyfél bármikor leiratkozhasson a hirlevélről.
(Módosítás dátuma: 2019.03.18.)

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 
9.2.​ Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Abasár, 2018. március 4.